Õpilaste uurimused

Vaibla Linnujaama juures on õpilastel võimalik koguda andmeid põhikooli või gümnaasiumi uurimistöö jaoks. Aitame teema valimisel ja juhendamisel. Loodusteaduslikud teemad on seotud lindude rände ja pesitsemisega, aga miks mitte ka putukate või taimedega. Kindlasti saab noor uurija osaleda ise praktilistes välitöödes.

Roolindude valmistumine rändeks

Tõnis Leib, Hugo Treffneri Gümnaasium (12.c klass)

Ilma mõju lindude arvukusele kindlas punktis

Trevor Hendrikson, Tallinna Inglise Kolledž (4. klass)

Eesti levinumate roolinnuliikide (Acrocephalus) rändekiirus ja -suund.

Mari Remm 2020

  • Pälvis Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Eesti Loodusuurijate Seltsi auhinna ja Eesti Loodusmuuseumi eriauhinna.

Tööd tutvustav video

Eesti levinumate roolinnuliikide rändekiirus ja -suund_MariRemm.pdf