Projektid

Punarinna geneetika uuringud Euroopas

Osaleme Varssavi Maaülikooli (Warsaw University of Life Sciences) projektis kogudes andmeid punarinna kohta projekti "European Robin Genetic Project" raames, mille eestvedajad on Oliwia Karpińska, Katarzyna Kanclerska ja Patryk Rowiński Varssavi Maaülikoolist ning Robert Rutkowski Poola Teaduste Akadeemiast.

Acroproject

EURING'i algatatud Acroproject oli Vaibla Linnujaama asutamise peamiseks põhjuseks aastal 1987. Ühena 13-st Eesti jaamast panustas Vaibla Linnujaam sellesse üleeuroopalisse projekti.

Rõngastuspraktikum

.. Tartu Loodusmaja õpilastele (2015). Projekti rahastas EKeskkonnainvesteeringute Keskus (KIK-10300).

Rõngastuslaager

Prakum Tartu Loodusmaja Ornitoloogiaringi õpilastele (2016), rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK-12891).