Taasleiud

Kaardil on vaid väike osa taasleidudest/püükidest alates 2015. aastast. Varasemad andmed allpool tekstidokumendina.

Huvitavamaid Vaibla taasleidusid