Põhikiri

MTÜ Vaibla Linnujaam põhikiri

I Üldsätted

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

III. Liikmete õigused ja kohustused

IV. Üldkoosolek

V. Juhatus

VI. Majandamine

VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.