Projektid

Öösorri suleornamentide geograafiline varieeruvus

Vaibla Linnujaam kogub koos mitme teise Eesti rõngastusjaamaga andmeid Bratislava Comeniuse Ülikooli öösorride uurimise projekti Geographical variability of feather ornaments in European Nightjar jaoks. Projekti eestvedajaks on Lucia Rubáčová, PhD (Department of Zoology,Comenius University in Bratislava, Slovakia). Eestis koordineerib projekti Jaanus Aua.

Õpperetk Vaibla Linnujaamas: kuidas uuritakse värvuliste sügisrännet?

Keskkonnainvesteeringute keskus on toetanud Vaibla Linnujaama projekti "Õpperetk Vaibla Linnujaamas: kuidas uuritakse värvuliste sügisrännet?" 2021. ja 2022. aastal. Selle projekti raames saavad huvilised Linnujaama külastada, osaleda praktilistes tegevustes nii lindude rõngastamisel kui ka näiteksputukate uurimisel. Osalemiseks palume ette registreeruda!


Punarinna geneetika uuringud Euroopas

Osaleme Varssavi Maaülikooli (Warsaw University of Life Sciences) projektis kogudes andmeid punarinna kohta projekti "European Robin Genetic Project" raames, mille eestvedajad on Oliwia Karpińska, Katarzyna Kanclerska ja Patryk Rowiński Varssavi Maaülikoolist ning Robert Rutkowski Poola Teaduste Akadeemiast.

Acroproject

EURING'i algatatud Acroproject oli Vaibla Linnujaama asutamise peamiseks põhjuseks aastal 1987. Ühena 13-st Eesti jaamast panustas Vaibla Linnujaam sellesse üleeuroopalisse projekti.

Rõngastuspraktikum 

.. Tartu Loodusmaja õpilastele (2015).  Projekti rahastas  EKeskkonnainvesteeringute Keskus (KIK-10300). 

Rõngastuslaager

Prakum Tartu Loodusmaja Ornitoloogiaringi õpilastele (2016), rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK-12891).