Toetajad

Toeta Vaibla Linnujaama!

Vaibla Linnujaam tegutseb eelkõige vabatahtlike panustajate toel. Paljud panustavad oma aega - igapäevases rõngastustöös või abistavates tegevustes. Linnuõppe- ja rõngastustegevus tähendab aga omajagu materiaalseid kulusid - linnuvõrgud, võrguteibad, välitööde varustus (kalamehesäärikud, pealambid, linnukotid, mõõtmisvahendid, määrajad), igapäevased kulud elektrile ning internetiühendusele, vabatahtlike toitlustamine... Seetõttu oleme väga tänulikud ka rahalise panuse eest.

Järgnevalt on loetletud (juhuslikus järjekorras) toetajaid ja annetajaid. 

MTÜ Vaibla Linnujaam on saanud toetust MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADER meetmest projektile  „MTÜ Vaibla Linnujaam abihoonete rajamine“ . Abihooned valmisid ja leidsid juba 2023. suvel aktiivselt kasutust

PlayTech Estonia

Huviliste grupp tuntud Tartu IT-ettevõttest tutvus lindude rõngastamisega, aitas langetada suure puu ja tükeldada selle talvisteks küttepuudeks ning panustas ka rahaliselt.

Keskkonnainvesteeringute keskus

Keskkonnainvesteeringute keskus on toetanud Vaibla Linnujaama projekti "Õpperetk Vaibla Linnujaamas: kuidas uuritakse värvuliste sügisrännet?" (2021, 2022)

Advokaadibüroo Pormeister OÜ

Vaibla Linnujaama külastab väga erinevate erialade inimesi. Suur tänu kaasa löömast ja ka rahalise toetuse eest, Alo Pormeister!

Rakvere põhikool

Rakvere Põhikooli õpetaja, linnuhuviline Vilja Padonik on Vaibla Linnujaama koos õpilastega korduvalt külastanud. Sel kevadel valmistasid õpilased käsitöötunnis linnujaamale väga vajalikku varustust - linnukotte. Suur tänu! Täname ka rahalise annetuse eest.

Eraisikud

On väga südantsoojendav, kui linnujaama kontole laekuva annetuse juures on kirjeldus "Annetus õilsa ja hes eesmärgi nimel", " Väike abi toredale kambale", "Lindude heaks". Südamlik tänu annetajatele: