Osale tegevustes

Tule üksi, pere, sõprade või kolleegidega.
Eelteadmised lindudest pole vajalikud.
Ägedad elamused garanteeritud.

Pakume õppeprogrammi kooligruppidele või teistele
suurematele seltskondadele.
Programmi täpne sisu kujuneb vastavalt teie soovidele (ja ilmale).

Ainuõige lahendus, kui tundub, et ühe päeva kaupa käies
lihtsalt ei saa linnuisu täis.
Võimalik oma panus linnujaama töösse vormistada ka praktikana.

Meie andmete põhjal on tehtud nii mõnigi õpilasuurimus, kuid kindlasti on potentsiaali ka bakalaureusetööks.
Või miks mitte teha Vaiblas mõni lindudega seotud kunstiprojekt?