Püügiarvud

Vaibla linnujaama püügiarvud

Jooksva aasta tulemusi saab näha lehel tabel.vaibla.net. Info uueneb peaaegu reaalajas.

Kõigi aastate koondvaade avaneb aadressil koond.vaibla.net.

Alates 2015. aastast näeb aasta tulemusi aadressidelt tabel2015.vaibla.net, tabel2016.vaibla.net jne.