Õppeprogrammid

Lindude rände uurimine Vaibla Linnujaamas

Programmi eesmärgiks on läbi praktilise tegevuse tutvustada väikseid rändlinde ja nende uurimise meetodeid. 

Õppemeetoditeks on lindude vaatlemine, tunnuste eristamine, määramine, märkmete tegemine, kuulamine, arutelu.

Õpilased saavad tutvuda erinevate värvulistega ning nende püüdmise ja uurimise meetoditega - loorvõrguga püüdmine, määramine, mõõtmine, kaalumine, rõngastamine, dokumenteerimine. Õpilased saavad soovi korral püütud linde ettevaatlikult oma käes uurida ning ise vabastada. 

Õues läbitakse võrkude kontrollimise rada. Rõngastusruumis osaletakse praktilistes tegevustes, samuti toimub lindude määramist ja Vaibla Linnujaama ajalugu ja tegevust kajastava väljapaneku tutvustus ja esitlus. Arutelu vormis selgitatakse lindude rändega seonduvat - valmistumine rändeks, rändeteed, ohud teel. Õpilased saavad osaleda linnuviktoriinil.

Programmis saavad osaleda nii II kui III kooliastme õpilased kui ka gümnaasiumiõpilased, vastavalt õpilaste vanusele kohandatakse esitatavat teavet ja käsitlusi. 

Programmi kestus varieerub sõltuvalt hetketingimustest (ilmast, lindude hulgast) - 1,5 kuni 3 tundi. Sobivaim aeg on juuli lõpp ja august, ent tellimisel saab programmi läbi viia ka hiljem sügisel või varasuvel. Parim kellaaeg on vara hommikul (suvel kella 7 alates) ent linde saab näha ka keset päeva. Kestva vihma korral lindude püüki ja rõngastamist ei toimu.

Täpsem info keskkonnaharidus.ee veebilehel.