Uurimistööd

Vaibla Linnujaama juures on õpilastel võimalik koguda andmeid põhikooli või gümnaasiumi uurimistöö jaoks. Aitame teema valimisel ja juhendamisel. Loodusteaduslikud teemad on seotud lindude rände ja pesitsemisega, aga miks mitte ka putukate või taimedega. Kindlasti saab noor uurija osaleda ise praktilistes välitöödes.

adojaan poster 2023 v8.pdf

Vaibla Linnujaama külastajad ja ajalugu 

Saskia Adojaan, Tartu Erakool (9. klass). Valiti Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lõppvooru.

Vaibla Linnujaama külastajad ja ajalugu Saskia Adojaan.pdf

Roostikulindude arvukuse dünaamika aegreas 1987-2022 Vaibla Linnujaama näitel.

Terje Kiil, Räpina Aianduskool (keskkonnakaitse eriala)

Roostikulindude arvukuse dünaamika aegreas 1987-2022 Vaibla Linnujaama näitel.pdf

Roolindude valmistumine rändeks

Tõnis Leib, Hugo Treffneri Gümnaasium (12.c klass)

Ilma mõju lindude arvukusele kindlas punktis

Trevor Hendrikson, Tallinna Inglise Kolledž (4. klass)

Eesti levinumate roolinnuliikide (Acrocephalus) rändekiirus ja -suund.  

Mari Remm 2020

Tööd tutvustav video

Eesti levinumate roolinnuliikide rändekiirus ja -suund_MariRemm.pdf