Püügiarvud 2019

Esmalt kompaktne koondtabel, mille täis-ekraani-vaadet saab näha tabel.vaibla.net. Allpool värviline ülevaatlik tabel ja mõned diagrammid. Info on täpne enam-vähem reaalajas, andmed sisestatakse üldjuhul pärast iga võrguskäiku.

Vaibla tabel 2019